Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:13:00
Dok ti ne predam
dar, to je moje.

1:13:03
AIi meni boIje stoji, ne?
1:13:07
ZIoèesta si kao i Eric.
1:13:10
Tako si mi nedostajao!
1:13:16
Što je?
1:13:18
Ona veèer.
1:13:19
Te sam veèeri donio darove.
Gdje je Eric?

1:13:22
Otišao je u škoIu s DyIanom.
Što je?

1:13:27
Što æe ti to?
1:13:29
Ne, neæu. Što æu s tim?
1:13:32
Trebam novce i odjeæu.
1:13:34
Uzet æemo Marijin auto.
To ne prisIuškuju.

1:13:37
Sranje! Eric.
1:13:49
Baza, dadiIja izIazi.
1:13:51
Dajte mi upute.
-Ne mièi se.

1:13:53
Bingham je u škoIi.
1:14:04
SIijedimo dadiIju.
1:14:08
Ne brije noge.
Na to se paIim.

1:14:13
Prate nas?
-Ne, g. Bobby.

1:14:17
Moramo ih uIoviti prije
nego stignu do škoIe.

1:14:26
Evo ih!
1:14:27
Reci im da uðu u auto.
1:14:31
Eric, DyIan, uðite u auto.
1:14:34
Možemo sami.
-UIazite.

1:14:36
AIi škoIa je bIizu.
1:14:38
Niste me èuIi? UIazite!
1:14:51
Što ima novo, deèki?
1:14:53
Ne, okrenite se!
GIedajte naprijed.

1:14:56
AIi, tata...
-Što sam rekao?

1:14:58
Izaberite toèku na sjedaIu
i gIedajte u nju.


prev.
next.