Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:12:00
I prokIeti zakon æe im
dati još veæe ovIasti.

1:12:03
Nemoj me ušutkivati!
1:12:08
ImaIa si pravo. AIi nemamo
vremena za: ''Jesam ti rekIa!''

1:12:13
DanieI Zavitz je bježao kad
je pao pod vatrogasna koIa.

1:12:16
Isti ti sada progone mene.
1:12:20
Stvarno?
1:12:22
Idi k svojima u PhiIadeIphiju.
1:12:25
Neæe iæi.
1:12:27
Neæe me istjerati
iz moje kuæe.

1:12:30
Ja sam izabraIa zastore!
1:12:32
Koga briga za zastore!
1:12:34
Mogu Ii barem jednom
ja odIuèiti?

1:12:37
Idi u PhiIadeIphiju.
Meni za Ijubav, dobro?

1:12:40
Dobro.
1:12:42
NedostajaIa si mi.
1:12:53
Ne smiješ nositi
božiæni dar.

1:12:55
Žao mi je. Nedostajao si mi.
BiIa sam usamIjena.

1:12:58
Ne smiješ dirati
moje stvari.

1:13:00
Dok ti ne predam
dar, to je moje.

1:13:03
AIi meni boIje stoji, ne?
1:13:07
ZIoèesta si kao i Eric.
1:13:10
Tako si mi nedostajao!
1:13:16
Što je?
1:13:18
Ona veèer.
1:13:19
Te sam veèeri donio darove.
Gdje je Eric?

1:13:22
Otišao je u škoIu s DyIanom.
Što je?

1:13:27
Što æe ti to?
1:13:29
Ne, neæu. Što æu s tim?
1:13:32
Trebam novce i odjeæu.
1:13:34
Uzet æemo Marijin auto.
To ne prisIuškuju.

1:13:37
Sranje! Eric.
1:13:49
Baza, dadiIja izIazi.
1:13:51
Dajte mi upute.
-Ne mièi se.

1:13:53
Bingham je u škoIi.

prev.
next.