Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:11:12
Ja sam.
1:11:14
Kako si me upIašio!
1:11:16
PrisIuškuju nam kuæu.
Èuju sve, možda i vide.

1:11:19
SIušaj me!
1:11:22
Niti jednom, kunem se,
1:11:24
niti jednom, nakon onoga,
nisam tako dotaknuo RacheI.

1:11:28
Niti sam je tako pogIedao.
VoIim tebe.

1:11:32
VoIim tebe i toèka.
Samo tebe.

1:11:36
A Eric?
1:11:38
I njega.
1:11:40
VoIim i tvoju obiteIj.
1:11:42
Osim tvog oca.
1:11:45
Trebam te.
1:11:47
Jako. U redu?
1:11:52
U redu.
1:11:55
RekIa sam ti, Bobby!
1:11:58
RekIa sam ti da sve mogu.
1:12:00
I prokIeti zakon æe im
dati još veæe ovIasti.

1:12:03
Nemoj me ušutkivati!
1:12:08
ImaIa si pravo. AIi nemamo
vremena za: ''Jesam ti rekIa!''

1:12:13
DanieI Zavitz je bježao kad
je pao pod vatrogasna koIa.

1:12:16
Isti ti sada progone mene.
1:12:20
Stvarno?
1:12:22
Idi k svojima u PhiIadeIphiju.
1:12:25
Neæe iæi.
1:12:27
Neæe me istjerati
iz moje kuæe.

1:12:30
Ja sam izabraIa zastore!
1:12:32
Koga briga za zastore!
1:12:34
Mogu Ii barem jednom
ja odIuèiti?

1:12:37
Idi u PhiIadeIphiju.
Meni za Ijubav, dobro?

1:12:40
Dobro.
1:12:42
NedostajaIa si mi.
1:12:53
Ne smiješ nositi
božiæni dar.

1:12:55
Žao mi je. Nedostajao si mi.
BiIa sam usamIjena.

1:12:58
Ne smiješ dirati
moje stvari.


prev.
next.