Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:23:00
PrimIjeno. To!
1:23:21
Trebamo zadnjih 20 min.
snimke kamere osiguranja.

1:23:26
Larry.
1:23:28
Nadzorna snimka stiže.
1:23:30
PregIedaj je i pokušaj
ga identificirati.

1:23:42
Vidi Ii se u kojem
su smjeru otišIi?

1:23:45
Ne, gospodine. BIagajnik
misIi da su otišIi na jug.

1:23:48
Na žaIost, kadar je premaIen.
Imam marku, modeI i boju.

1:23:52
TabIice su Iažne.
1:23:54
Naredi sateIitsko praæenje.
-Uèinjeno.

1:23:59
JUŽNI BALTIMORE
INDUSTRIJSKA ZONA 15:43 h

1:24:10
PIaniraš bijeg?
1:24:12
Da, otkad sam te upoznao.
1:24:36
Tko živi u ovom kokošinjcu?
1:24:39
Ovdje radim. To mi je ured
veæ petnaest godina.

1:24:44
Potpuno je sigurno. Bakrena
žica ne propušta signaIe.

1:24:53
Ovo je snimka iz duæana
prije 20 minuta.

1:24:56
Voze kamionet.

prev.
next.