Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:24:10
PIaniraš bijeg?
1:24:12
Da, otkad sam te upoznao.
1:24:36
Tko živi u ovom kokošinjcu?
1:24:39
Ovdje radim. To mi je ured
veæ petnaest godina.

1:24:44
Potpuno je sigurno. Bakrena
žica ne propušta signaIe.

1:24:53
Ovo je snimka iz duæana
prije 20 minuta.

1:24:56
Voze kamionet.
1:25:01
Evo ga!
1:25:03
John, daj nam ŠIR. 30A64',
DUŽ. 72A29'.

1:25:09
Evo ih!
1:25:11
Gore Iijevo.
1:25:16
Uðite i dovedite ih.
1:25:21
Ovo nazivam ''tegIa''.
1:25:23
Nema teIefona
niti prikIjuèaka.

1:25:25
SamodovoIjan.
IskIjuèen od svijeta.

1:25:28
Nema žica na koje
bi se mogIi nakvaèiti.

1:25:30
Ostaju samo predajnici,
a oni se mogu detektirati.

1:25:34
Detektirati predajnike.
Imaš buran društveni život.

1:25:39
VIada se još od 40-ih voIi
s teIekomunikacijama.

1:25:44
Mogu uæi u sve...
Bankovne izvatke,

1:25:48
datoteke, eIektronsku
poštu, prisIuškivati teIefon.

1:25:52
Moja žena to godinama govori.
1:25:54
Svaku žicu, eter.
1:25:57
Što više koristiš
tehnoIogiju, Iakše te prate.


prev.
next.