Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:25:01
Evo ga!
1:25:03
John, daj nam ŠIR. 30A64',
DUŽ. 72A29'.

1:25:09
Evo ih!
1:25:11
Gore Iijevo.
1:25:16
Uðite i dovedite ih.
1:25:21
Ovo nazivam ''tegIa''.
1:25:23
Nema teIefona
niti prikIjuèaka.

1:25:25
SamodovoIjan.
IskIjuèen od svijeta.

1:25:28
Nema žica na koje
bi se mogIi nakvaèiti.

1:25:30
Ostaju samo predajnici,
a oni se mogu detektirati.

1:25:34
Detektirati predajnike.
Imaš buran društveni život.

1:25:39
VIada se još od 40-ih voIi
s teIekomunikacijama.

1:25:44
Mogu uæi u sve...
Bankovne izvatke,

1:25:48
datoteke, eIektronsku
poštu, prisIuškivati teIefon.

1:25:52
Moja žena to godinama govori.
1:25:54
Svaku žicu, eter.
1:25:57
Što više koristiš
tehnoIogiju, Iakše te prate.

1:26:01
Krasan je ovo svijet.
1:26:03
Barem bi trebao biti.
1:26:22
Evo, sad æe.
1:26:23
DEKODIRANJE
1:26:25
Jednostavan kod.
1:26:27
Ujedinite se svi koji
vjerujete u teoriju zavjere.

1:26:29
Nije samo teorija.
Ja sam bivši urotnik.

1:26:33
Radio sam za NSS.
1:26:36
Bio sam anaIitièar
komunikacija.

1:26:38
PrisIuškivao sam
meðunarodne razgovore.

1:26:40
Napravio sam prvu verziju
Iokatora kojim su te pratiIi.

1:26:45
DEKODIRANJE
1:26:53
Sjedište NSS-a carstvo je
centraInih raèunaIa na 7 ha.

1:26:58
Ako teIefoniraš i kažeš
''bomba'', ''predsjednik''


prev.
next.