Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:27:02
''AIah'' iIi neku od 100
kIjuènih rijeèi, snimIjen si.

1:27:08
A to je biIo prije 20 godina.
1:27:16
1 teIeskop gIeda zvijezde,
100 špijunskih sateIita nas.

1:27:21
To je državna tajna.
1:27:23
Prije smo moraIi umetnuti
prisIuškivaè u teIefon.

1:27:26
Sada hvataju signaIe
u zraku.

1:27:32
Što je ovo?
1:27:39
To je PhiI HamersIy.
-Isuse Kriste!

1:27:51
Tko je ovaj? Provjerit æu
podatke šefova NSS-a.

1:27:54
Pokušajmo preko fotografije.
1:28:07
ReynoIds, Thomas Brian.
Roðen 11. 09. 1940.

1:28:10
PoIazio škoIu u Washingtonu.
DipIomirao na Harvardu.

1:28:14
Doktorirao na Princetonu.
Posuðen '95 iz Ministarstva

1:28:16
vanjskih posIova.
On je samo poIitièar.

1:28:23
Sranje! Uzmi ovo.
1:28:27
Kada si posIjednji
put teIefonirao?

1:28:29
Kod duæana.
1:28:31
Rekao sam da ne zoveš.
-Zvao sam iz govornice!

1:28:33
Što sam ti rekao?
1:28:35
Da ne zovem.
1:28:37
Rekao sam da ne zoveš.
1:28:39
Uzmi maèku. Uzmi, èovjeèe!
1:28:43
Kako se zove? -Bebe.
1:28:45
Doði, Baby.
1:28:47
Doði, Baby. Doði!

prev.
next.