Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:28:07
ReynoIds, Thomas Brian.
Roðen 11. 09. 1940.

1:28:10
PoIazio škoIu u Washingtonu.
DipIomirao na Harvardu.

1:28:14
Doktorirao na Princetonu.
Posuðen '95 iz Ministarstva

1:28:16
vanjskih posIova.
On je samo poIitièar.

1:28:23
Sranje! Uzmi ovo.
1:28:27
Kada si posIjednji
put teIefonirao?

1:28:29
Kod duæana.
1:28:31
Rekao sam da ne zoveš.
-Zvao sam iz govornice!

1:28:33
Što sam ti rekao?
1:28:35
Da ne zovem.
1:28:37
Rekao sam da ne zoveš.
1:28:39
Uzmi maèku. Uzmi, èovjeèe!
1:28:43
Kako se zove? -Bebe.
1:28:45
Doði, Baby.
1:28:47
Doði, Baby. Doði!
1:29:01
K vragu!
1:29:13
Što to ovdje imamo?
1:29:18
Koji je...?
1:29:28
IzIaze.
1:29:29
Bježi! Ovo æe odIetjeti!
1:29:33
Hajde!
1:29:59
Požuri!

prev.
next.