Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:36:00
Do mog povratka misija je
dobiIa negativan pubIicitet.

1:36:04
Pomaganje novom
neprijateIju.

1:36:06
SIužbi je odgovaraIo da
zaboravi da postojim.

1:36:10
Ne krivim ih.
MoraIi su to uèiniti.

1:36:15
VoIio sam SIužbu sigurnosti.
1:36:18
VoIio sam posao. I Ijude.
To je bio sav moj život.

1:36:24
RacheIin otac
ti je bio partner.

1:36:27
Da. Dogovor je bio
1:36:31
da se onaj koji se spasi
brine o partnerovoj obiteIji.

1:36:36
Imao je samo RacheI, i ona
je postaIa moje obeæanje.

1:36:40
IzvoIite.
1:36:47
Možda još možemo
održati obeæanje.

1:36:49
Ti si prijetnja.
Kao što sam i ja bio.

1:36:52
Kome? Njima?
1:36:54
ObiteIji, prijateIjima.
Svima koje sretneš.

1:36:58
Zato sam ja otišao.
1:37:00
I ti bi trebao.
1:37:02
Ne. Ovo je moj život. Teško
sam ga stvorio i ne dam ga.

1:37:08
Odrastao sam bez oca.
1:37:10
Neæu dopustiti da moja
obiteIj kroz to proIazi.

1:37:23
Hoæeš me udariti?
1:37:25
Hajde!
1:37:27
Ne tuèem penzionere.
1:37:32
Doði, Bebe.
1:37:33
Doði ovamo.
1:37:35
U geriIskom ratu sIabosti
moraš pretvoriti u prednost.

1:37:39
Kao na primjer?
1:37:42
Ako su oni veIiki, a ti maIen,
ti si pokretan, a oni spori.

1:37:48
Ti si skriven,
oni su izIoženi.

1:37:50
Bori se samo kada si
siguran u pobjedu.

1:37:54
BRILLOV STAN 08:07 h
1:37:56
Tuci ih njihovim oružjem.
1:37:58
Što su oni sIabiji,
ti si jaèi.


prev.
next.