Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:37:00
I ti bi trebao.
1:37:02
Ne. Ovo je moj život. Teško
sam ga stvorio i ne dam ga.

1:37:08
Odrastao sam bez oca.
1:37:10
Neæu dopustiti da moja
obiteIj kroz to proIazi.

1:37:23
Hoæeš me udariti?
1:37:25
Hajde!
1:37:27
Ne tuèem penzionere.
1:37:32
Doði, Bebe.
1:37:33
Doði ovamo.
1:37:35
U geriIskom ratu sIabosti
moraš pretvoriti u prednost.

1:37:39
Kao na primjer?
1:37:42
Ako su oni veIiki, a ti maIen,
ti si pokretan, a oni spori.

1:37:48
Ti si skriven,
oni su izIoženi.

1:37:50
Bori se samo kada si
siguran u pobjedu.

1:37:54
BRILLOV STAN 08:07 h
1:37:56
Tuci ih njihovim oružjem.
1:37:58
Što su oni sIabiji,
ti si jaèi.

1:38:03
Probaj ovo.
1:38:04
Mogu Ii dobiti nešto drugo?
1:38:07
Nema veze.
1:38:10
To mi je najboIja
havajska košuIja.

1:38:12
Reci joj ''aIoha''.
1:38:22
Bog, Steve.
1:38:24
Trebam neke stvari.
1:38:25
PosIuži se. -Ovo je BiII.
1:38:27
Bog, BiII.
-Zdravo, BiII.

1:38:30
Steve, gdje su
video-predajnici?

1:38:33
Druga poIica, iza tebe.
1:38:35
Steve? Rekao si
da se zove BiII.

1:38:38
Ne, ti si BiII.
1:38:40
Moraš mi reæi da sam BiII.
1:38:42
Upravo jesam.
1:38:45
Predsjednik se još nije
izjasnio, aIi...

1:38:48
zna da trebamo nešto
kao što je ovaj zakon.

1:38:53
MisIim da æe razumjeti
1:38:56
da æe ovo omoguæiti
stupanj sigurnosti...

1:38:58
Koje sigurnosti?
1:38:59
Sigurnosti koju
æe on trebati.


prev.
next.