Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:38:03
Probaj ovo.
1:38:04
Mogu Ii dobiti nešto drugo?
1:38:07
Nema veze.
1:38:10
To mi je najboIja
havajska košuIja.

1:38:12
Reci joj ''aIoha''.
1:38:22
Bog, Steve.
1:38:24
Trebam neke stvari.
1:38:25
PosIuži se. -Ovo je BiII.
1:38:27
Bog, BiII.
-Zdravo, BiII.

1:38:30
Steve, gdje su
video-predajnici?

1:38:33
Druga poIica, iza tebe.
1:38:35
Steve? Rekao si
da se zove BiII.

1:38:38
Ne, ti si BiII.
1:38:40
Moraš mi reæi da sam BiII.
1:38:42
Upravo jesam.
1:38:45
Predsjednik se još nije
izjasnio, aIi...

1:38:48
zna da trebamo nešto
kao što je ovaj zakon.

1:38:53
MisIim da æe razumjeti
1:38:56
da æe ovo omoguæiti
stupanj sigurnosti...

1:38:58
Koje sigurnosti?
1:38:59
Sigurnosti koju
æe on trebati.

1:39:04
Poèinjemo.
1:39:06
MobiteI povezan s
prenosivim raèunaIom.

1:39:10
VrIo moæno oružje.
1:39:12
Što je to?
1:39:14
Kuæna adresa i serijski broj
mobiteIa kongresmena AIberta.

1:39:17
Reprogramiramo naš teIefon
s njegovim serijskim brojem...

1:39:23
...i znaš Ii što dobivamo?
1:39:25
Bog, zIato. Tek smo sIetjeIi.
Kako su maIci?

1:39:28
MeIissa ima temperaturu.
1:39:29
Kako je? -Dobro?
1:39:30
Kada æemo razgovarati?
1:39:32
Za 40 min. Apartman 59
u hoteIu ''LincoIn''.

1:39:35
Ti si opasan.
1:39:38
HOTEL ''LINCOLN''
APARTMAN 59 15:55 h

1:39:59
Reci nešto.
-MoIim?!


prev.
next.