Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:39:04
Poèinjemo.
1:39:06
MobiteI povezan s
prenosivim raèunaIom.

1:39:10
VrIo moæno oružje.
1:39:12
Što je to?
1:39:14
Kuæna adresa i serijski broj
mobiteIa kongresmena AIberta.

1:39:17
Reprogramiramo naš teIefon
s njegovim serijskim brojem...

1:39:23
...i znaš Ii što dobivamo?
1:39:25
Bog, zIato. Tek smo sIetjeIi.
Kako su maIci?

1:39:28
MeIissa ima temperaturu.
1:39:29
Kako je? -Dobro?
1:39:30
Kada æemo razgovarati?
1:39:32
Za 40 min. Apartman 59
u hoteIu ''LincoIn''.

1:39:35
Ti si opasan.
1:39:38
HOTEL ''LINCOLN''
APARTMAN 59 15:55 h

1:39:59
Reci nešto.
-MoIim?!

1:40:01
GIasnije.
-O èemu ti to?

1:40:03
Dobro je.
1:40:07
Zar neæe tu gIedati?
-To i hoæemo.

1:40:10
Krasan pIan.
1:40:13
CijeIi život poštujem zakon.
Jedan dan s tobom i...

1:40:16
...pucam i...
1:40:19
Moram na zahod.
1:40:22
Dobro se odmorite.
1:40:23
Do viðenja.
1:40:26
BiIo je dobro.
1:40:45
Imamo ga.
1:40:48
Samo naprijed, kongresmene.
1:40:56
PremIad si za ovo.
1:40:58
I ona je.

prev.
next.