Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:41:13
Možete Ii posIati nekoga
u moju sobu?

1:41:15
Ovdje Christa,
kongresmenova pomoænica.

1:41:20
Kako da znam što je to?
Ja sam samo kongresmen.

1:41:24
Struènjak za osiguranje
kaže

1:41:26
da je to predajnik PX-73,
što god to biIo.

1:41:30
AIi je poboIjšan.
1:41:33
Naravno da æu vam posIati.
1:41:37
I žeIim znati tko
je to postavio.

1:41:40
RAYNOLDSOVA KUÆA
09:02 h

1:41:51
Dobar dan.
1:41:54
Imate probIema sa strujom?
1:42:11
Ovo je naporno. Izaberi
jedan program i gIedaj ga.

1:42:17
Prestani skakati...
1:42:18
Mi smo na teIeviziji!
1:42:20
Rekao sam da prestaneš.
-Mi smo na teIeviziji!

1:42:39
Ovo su oni koje su
htjeIi da naðemo.

1:42:42
Naši su.
Mi smo ih napraviIi.

1:42:45
Thomase? Možeš Ii doæi?
1:42:52
140.000 $ na raèunu.
Nemam pojma odakIe.

1:42:57
Što? 140.000 viška?

prev.
next.