Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:43:00
Ovdje.
1:43:03
Dva poIoga od 70.000 $?
Istog dana.

1:43:06
Vidim poIoge. HvaIa.
1:43:08
AIi ne znam odakIe su došIi.
1:43:13
Zvao je Shaeffer. Sastanak
šefova odjeIa u 08:00.

1:43:18
Ideš raditi u nedjeIju?
1:43:21
Prekrasno.
1:43:22
EmiIy, to je tvoj raèun.
Ja ne...

1:43:27
Usput, tko je Christa?
1:43:32
''Zauvijek tvoja''?
1:43:37
ŽeIim povijest
ove spravice,

1:43:39
od poèetka do kraja,
na stoIu za dva sata.

1:43:43
URED DIREKTORA NACIONALNE
SLUŽBE SIGURNOSTI 08:06 h

1:43:47
Koji ju je tehnièar napravio,
tko je odobrio upotrebu,

1:43:54
tko ju je zadužio
i zbog èega.

1:44:02
I najvažnije,
1:44:03
kako je, za
Boga miIoga,

1:44:06
dospjeIa u hoteIsku sobu
kongresmena AIberta.

1:44:08
Svi znate što ovo znaèi!
1:44:12
Ako je operacija IegaIna...
1:44:19
Ako je operacija IegaIna,
1:44:22
a ne vidim kako bi mogIa
biti, u redu je.

1:44:27
AIi ako je ovo neèija
jednostrana maštarija,

1:44:32
onda taj ide u zatvor.
1:44:37
On je.
1:44:42
Thomas ReynoIds?
-Tko je to?

1:44:45
Imam studiju okoIiša
koju ste žeIjeIi.

1:44:49
Možemo Ii se sastati?
1:44:51
Na ugIu uI. Iowa i 3. uIice
u 15:00 sati.

1:44:54
Doæi æu u 16:00.
1:44:59
Moramo izvuæi priznanje,
i snimiti ga, i to brzo.


prev.
next.