Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:44:02
I najvažnije,
1:44:03
kako je, za
Boga miIoga,

1:44:06
dospjeIa u hoteIsku sobu
kongresmena AIberta.

1:44:08
Svi znate što ovo znaèi!
1:44:12
Ako je operacija IegaIna...
1:44:19
Ako je operacija IegaIna,
1:44:22
a ne vidim kako bi mogIa
biti, u redu je.

1:44:27
AIi ako je ovo neèija
jednostrana maštarija,

1:44:32
onda taj ide u zatvor.
1:44:37
On je.
1:44:42
Thomas ReynoIds?
-Tko je to?

1:44:45
Imam studiju okoIiša
koju ste žeIjeIi.

1:44:49
Možemo Ii se sastati?
1:44:51
Na ugIu uI. Iowa i 3. uIice
u 15:00 sati.

1:44:54
Doæi æu u 16:00.
1:44:59
Moramo izvuæi priznanje,
i snimiti ga, i to brzo.

1:45:07
Nisi trebao. Sigurno je
koštao cijeIih 12 doIara.

1:45:10
Oèekivat æe da sam ozvuèen.
Pa æe me pretražiti.

1:45:15
Kada završe,
1:45:17
dat æu ti znak da
ukIjuèiš mikrofon.

1:45:21
Koji je znak?
-Stavit æu žvakaæu u usta.

1:45:24
DakIe, nakon znaka ukIjuèi
mikrofon. UkIjuèi ga sada.

1:45:29
IskIjuèeno.
1:45:32
Da bi se osiguraIi,
pretražit æe

1:45:35
sve frekvencije
da naðu tebe.

1:45:37
Ako su dobri, a kIadim se da
jesu, naæi æe te za 5 minuta.

1:45:42
Znaèi, nakon èetiri minute
1:45:45
snimanja, bez obzira
što se dogaða,

1:45:48
odIaziš. Jasno?
1:45:51
Ne.
1:45:54
POLICIJSKA UPRAVA
BALTIMORE 16:00 h


prev.
next.