Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:47:02
Što se vidi?
-Tvoja ružna faca.

1:47:06
Vidi se smrt
1:47:07
kongresmena HamersIyja.
Injekcija iza uha.

1:47:11
Trojica su prepoznatIjiva.
1:47:13
KoIiko tražiš?
-1,8 miIijuna.

1:47:17
I da me rehabiIitirate.
ŽeIim da mi vratite život.

1:47:20
Moja pIaæa iz 1980.
s porastom troškova života

1:47:24
pIus kamate...
1:47:25
...pIus mirovinsko
iznosi 1,85.

1:47:29
Zaokružio sam naniže.
1:47:32
Za to dobivam kasetu
i g. Deana?

1:47:34
Dean ima kazetu.
-Sranje!

1:47:37
Što on hoæe?
1:47:38
Hoæe znati zašto si
ubio djevojku.

1:47:41
Koju djevojku?
1:47:42
To nisam mogao otkriti.
1:47:45
Ne gIumi sveca!
1:47:47
Tvoj karton nije baš uzoran.
1:47:50
SIažem se. Samo...
1:47:52
Ubio si HamersIyja. Ja ne bih,
aIi shvaæam tvoje razIoge.

1:47:56
AIi zašto nju? Zbog budaIe
koja ne zna da ga goniš?

1:48:00
BudaIa?
1:48:02
BaviIi smo se ratom,
nismo djeIovaIi ovdje.

1:48:05
DobiIi ste rat.
Sada se borimo u miru.

1:48:08
Uvijek mu toIiko treba?
1:48:11
Sada imamo miIijune Iuðaka
sa snajperima i bombama.

1:48:15
MaIci s Interneta
1:48:17
skidaju šifre koje mi
ne možemo probiti,

1:48:20
iIi upute za sastavIjanje
atomske bombe.

1:48:23
Privatnosti nema veæ
desetIjeæima jer je opasna.

1:48:26
Privatno je samo ono
što ti je u gIavi.

1:48:30
Natjeraj ga da prizna.
1:48:31
NašIi smo ga.
Nastavite prièati.

1:48:34
MisIiš da smo neprijateIji
demokracije? Mi smo nada.

1:48:38
Ako si tamo, bježi.
1:48:42
Za petama su nam.
Bježi! Prema dogovoru.

1:48:46
Bježi, Roberte.
1:48:48
Bježi!

prev.
next.