Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:48:00
BudaIa?
1:48:02
BaviIi smo se ratom,
nismo djeIovaIi ovdje.

1:48:05
DobiIi ste rat.
Sada se borimo u miru.

1:48:08
Uvijek mu toIiko treba?
1:48:11
Sada imamo miIijune Iuðaka
sa snajperima i bombama.

1:48:15
MaIci s Interneta
1:48:17
skidaju šifre koje mi
ne možemo probiti,

1:48:20
iIi upute za sastavIjanje
atomske bombe.

1:48:23
Privatnosti nema veæ
desetIjeæima jer je opasna.

1:48:26
Privatno je samo ono
što ti je u gIavi.

1:48:30
Natjeraj ga da prizna.
1:48:31
NašIi smo ga.
Nastavite prièati.

1:48:34
MisIiš da smo neprijateIji
demokracije? Mi smo nada.

1:48:38
Ako si tamo, bježi.
1:48:42
Za petama su nam.
Bježi! Prema dogovoru.

1:48:46
Bježi, Roberte.
1:48:48
Bježi!
1:49:05
Ubiješ Ii poIicajca na cesti,
neæeš daIeko stiæi.

1:49:08
UIazi!
1:49:16
Što je, EmiIy?
1:49:17
Otkazana nam je Visa.
-Pokušaj s American.

1:49:20
PokušaIa sam i...
1:49:22
Ne mogu sada. Nazvat æu te.
1:49:25
Nevažeæe kartice?
1:49:27
Da èovjek poIudi, ha?
1:49:39
UIazi!
1:49:44
BudaIa!
-Krasan pIan.

1:49:53
Daj mi kasetu!
1:49:57
Što nam nudiš?
-Ništa.


prev.
next.