Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:49:05
Ubiješ Ii poIicajca na cesti,
neæeš daIeko stiæi.

1:49:08
UIazi!
1:49:16
Što je, EmiIy?
1:49:17
Otkazana nam je Visa.
-Pokušaj s American.

1:49:20
PokušaIa sam i...
1:49:22
Ne mogu sada. Nazvat æu te.
1:49:25
Nevažeæe kartice?
1:49:27
Da èovjek poIudi, ha?
1:49:39
UIazi!
1:49:44
BudaIa!
-Krasan pIan.

1:49:53
Daj mi kasetu!
1:49:57
Što nam nudiš?
-Ništa.

1:50:01
Ništa?
1:50:03
Znaju Ii svi prisutni da si ti
ubio HamersIyja i RacheI?

1:50:07
Kada padne, povuæi æe
vas za sobom!

1:50:10
Vjerujte mi!
1:50:13
ProkIetstvo!
Kujin sine!

1:50:16
Radi se o HamersIyju, ne o R.
Banks. Ubijen je s razIogom.

1:50:20
Gdje je kaseta?
1:50:25
Gdje je kaseta?
1:50:31
Dobro. Dobit æeš je.
1:50:33
HvaIa.
1:50:35
Što radiš, gIupane?
To nam je jedina šansa!

1:50:39
Ja sam gIupan? Ti si gIupan!
1:50:43
Gdje je?
-Ugao uI. Washington i 4-te.

1:50:46
Ugao uI. Washington i 4-te.
1:50:54
To je moj mikser?
-Pa što?

1:50:57
Ugao uI. Washington i 4-te.

prev.
next.