Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:50:01
Ništa?
1:50:03
Znaju Ii svi prisutni da si ti
ubio HamersIyja i RacheI?

1:50:07
Kada padne, povuæi æe
vas za sobom!

1:50:10
Vjerujte mi!
1:50:13
ProkIetstvo!
Kujin sine!

1:50:16
Radi se o HamersIyju, ne o R.
Banks. Ubijen je s razIogom.

1:50:20
Gdje je kaseta?
1:50:25
Gdje je kaseta?
1:50:31
Dobro. Dobit æeš je.
1:50:33
HvaIa.
1:50:35
Što radiš, gIupane?
To nam je jedina šansa!

1:50:39
Ja sam gIupan? Ti si gIupan!
1:50:43
Gdje je?
-Ugao uI. Washington i 4-te.

1:50:46
Ugao uI. Washington i 4-te.
1:50:54
To je moj mikser?
-Pa što?

1:50:57
Ugao uI. Washington i 4-te.
1:51:01
PINTEROV KLUB 16:46 h
1:51:06
Gdje je kaseta?
-U restoranu.

1:51:08
4. uIica br. 11169...
pripremite se za uIaz.

1:51:22
Èekaj!
1:51:26
PogIedaj tabIice.
1:51:28
TS 18785
1:51:32
Idi s Prattom i donesi je.
1:51:35
Neæe iæi.
1:51:38
Neæe, ha?
1:51:40
Ako je iznesem, mrtav sam.
1:51:44
Idemo zajedno.
Provjerite snimku,

1:51:46
uzmete kasetu, pustite
BriIIa i svi sIavimo Božiæ.

1:51:52
Kako znam da nemaš kopije?
1:51:56
MisIiš da ih žeIim?
1:51:58
Mrzim tu kasetu. Da je
barem na dnu oceana!


prev.
next.