Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:54:02
To je FBI?
1:54:03
Ne, g. Pintero.
1:54:06
Njega ste htjeIi upoznati.
-To je on?

1:54:09
On je.
1:54:11
Vi ste snimiIi kasetu?
1:54:13
Jeste Ii je vi snimiIi?
1:54:16
GIedaj! Hoæe je natrag.
1:54:19
Stvarno?
1:54:21
Baš me briga!
1:54:26
Možemo Ii govoriti nasamo?
1:54:29
Možda bismo trebaIi.
1:54:32
Odvedi djecu.
1:54:34
Idemo, deèki!
1:54:37
Odvedi ih.
1:54:39
Hajde, Maria.
1:54:41
Odvedi ih.
-Laku noæ, ujo.

1:54:43
Kasnije æemo iæi
u zooIoški vrt.

1:54:46
Oh, Hicks!
1:54:47
Što je?
1:54:49
Ne po opremi!
Moramo ga izvesti.

1:55:01
Vidi ovo!
1:55:04
Upravo su nekoga
izvukIi iz kombija.

1:55:07
Povraæa i krvari.
1:55:12
Sranje, to je poIicajac.
1:55:16
Doði, Bebe. Doði.
1:55:21
Reci prijateIju
da nam da kasetu.

1:55:24
SIušaj!
1:55:26
Prvo, on mi nije prijateIj.
1:55:29
Drugo, kaseta nije njegova.
1:55:31
Nego èija? -Moja.
1:55:33
Moja je. Kupio sam je.
1:55:35
Prodao si mu je?
1:55:41
SIušaj me dobro!
1:55:46
Tko si ti?
1:55:47
I koji kurac hoæeš?
1:55:49
IzgIeda gadno.
1:55:51
Ja sam iz vIade.
-VIada je snimiIa kasetu?

1:55:54
BoIje da uðete.
1:55:56
Èekaj, èekaj!
1:55:57
Možemo dobiti naIog, doæi
s FBI-em i sve uhititi.


prev.
next.