Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:55:01
Vidi ovo!
1:55:04
Upravo su nekoga
izvukIi iz kombija.

1:55:07
Povraæa i krvari.
1:55:12
Sranje, to je poIicajac.
1:55:16
Doði, Bebe. Doði.
1:55:21
Reci prijateIju
da nam da kasetu.

1:55:24
SIušaj!
1:55:26
Prvo, on mi nije prijateIj.
1:55:29
Drugo, kaseta nije njegova.
1:55:31
Nego èija? -Moja.
1:55:33
Moja je. Kupio sam je.
1:55:35
Prodao si mu je?
1:55:41
SIušaj me dobro!
1:55:46
Tko si ti?
1:55:47
I koji kurac hoæeš?
1:55:49
IzgIeda gadno.
1:55:51
Ja sam iz vIade.
-VIada je snimiIa kasetu?

1:55:54
BoIje da uðete.
1:55:56
Èekaj, èekaj!
1:55:57
Možemo dobiti naIog, doæi
s FBI-em i sve uhititi.

1:56:02
Daj mu kasetu!
1:56:04
Tebe æe uhititi,
zbog uvIaèenja.

1:56:08
Zato zaèepi!
A ti, gubi se odavde!

1:56:11
Dok nemate naIog, gubite se!
1:56:14
UIazite, iIi æe biti mrtvih.
1:56:17
Ušuti! -Idite!
1:56:19
Idemo.
1:56:21
Vrijeme je!
1:56:23
Krug, otraga.
Jones, sa strane.

1:56:27
Što èekamo?
1:56:29
Ne. Tony je rekao da
èekamo pojaèanje.

1:56:32
Spustite oružje!
-Vi spustite oružje!

1:56:34
Spustite oružje!
1:56:41
Spremi to!
1:56:48
Dobro, spremam.
1:56:56
Što tražiš u zamjenu
za kasetu?

1:56:58
Kraj svijeta.

prev.
next.