Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:59:05
Gdje je kaseta?
1:59:09
Zašto si snimao?
1:59:12
Mi smo biIi tehnièka
podrška. Nismo znaIi...

1:59:17
Zna Ii da je RaynoIds
mrtav? -Da.

1:59:20
Sve znaju? -Da.
1:59:21
I ipak nas zavIaèe.
-ZavIaèe.

1:59:23
Mi smo ovo snimiIi.
1:59:25
Što ste misIiIi?
-Da je to RV.

1:59:28
RV?
-Redovna vježba.

1:59:35
Znaèi Ii ovo da je zakon
o privatnosti propao?

1:59:39
U ovom obIiku. No ta
ideja ostaje,

1:59:43
osim ako više ne marimo
za nacionaInu sigurnost.

1:59:50
ODVJETNIK OSLOBOÐEN OPTUŽBE
MAFIJAŠKI ŠEF - UBOJICA

1:59:55
ZnaIi smo da moramo
nadgIedati neprijateIje.

1:59:59
Sada je jasno da moramo
nadgIedati i nadgIednike.

2:00:04
A tko æe nadgIedati
nadgIednike nadgIednika?

2:00:07
Ja bih rado maIo nadgIedao.
2:00:11
Moramo puno, puno nadgIedati.
2:00:15
Govorite o seksu?
2:00:18
MaIi!
2:00:20
Veèera!
-Hajde veèerati.

2:00:22
I nema druženja s DyIanom.
2:00:57
BriII, totaIno si Iud.

prev.
next.