Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

2:00:04
A tko æe nadgIedati
nadgIednike nadgIednika?

2:00:07
Ja bih rado maIo nadgIedao.
2:00:11
Moramo puno, puno nadgIedati.
2:00:15
Govorite o seksu?
2:00:18
MaIi!
2:00:20
Veèera!
-Hajde veèerati.

2:00:22
I nema druženja s DyIanom.
2:00:57
BriII, totaIno si Iud.
2:01:01
DA SI BAREM OVDJE
2:01:03
SIažem se...
2:01:07
Moraš osunèati noge.
2:01:14
Kako æemo odrediti granicu
2:01:17
izmeðu zaštite
nacionaIne sigurnosti

2:01:20
odnosno vIadine potrebe
za informacijama

2:01:24
i zaštite graðanskih prava
posebno nepovredivosti doma?

2:01:29
Nemate pravo uæi u moj dom.

prev.
next.