Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

2:01:01
DA SI BAREM OVDJE
2:01:03
SIažem se...
2:01:07
Moraš osunèati noge.
2:01:14
Kako æemo odrediti granicu
2:01:17
izmeðu zaštite
nacionaIne sigurnosti

2:01:20
odnosno vIadine potrebe
za informacijama

2:01:24
i zaštite graðanskih prava
posebno nepovredivosti doma?

2:01:29
Nemate pravo uæi u moj dom.

prev.
next.