New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:41:01
Tako na tebe djeluje moguænost
zarade od 100 milijuna?

:41:04
Hvala Bogu da nisam
tražio 200! Psiha?!

:41:09
To su stvari za sanjare
i dokolièare.

:41:12
Introspekcija?
Odakle ti to?

:41:14
U sliku "gospodina" introspekcija
se uopæe ne uklapa.

:41:20
Slažem se.
- Dobro.

:41:22
Pošto smo obavili
srdaèni razgovor,

:41:27
možemo li o novcu?
Odleti u Marakeš.

:41:30
Želim da naš momak dozna
da postoji opaki laboratorij.

:41:37
Sredit æu do.
:41:38
Daj mu što želi.
Usreæi ga.

:41:42
Ima curu,
oslobodio se laktašenja...

:41:48
Ti mu zavidiš, ne?
- Da!

:41:51
Drag ti je. - Rado bih
bio takav, slobodan, bogat,

:41:55
èuven... momak ima sve.
Što uopæe možeš dati momku

:41:59
koji ima sve?
Sandii!

:42:03
Oèajno ime.
:42:05
Je li ona
iz Statten Islanda?

:42:08
Otac joj je graðevinac?
:42:11
Ima dvije sestre,
Teri i Tinu?

:42:14
Candy!
:42:18
Banzai!
:42:20
Konobar!
Kupus za sve!

:42:23
Šteta što nema nikoga.
:42:47
Ma èudesno!
:42:49
Kako to izvodi?
:42:51
Ništa se ne vidi.
:42:52
Namjesti poludrocu
momku u Beèu...

:42:55
Poludrocu?
- A što ja znam.

:42:58
Dakle našao sam labos.
Prije je korišten


prev.
next.