New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:42:03
Oèajno ime.
:42:05
Je li ona
iz Statten Islanda?

:42:08
Otac joj je graðevinac?
:42:11
Ima dvije sestre,
Teri i Tinu?

:42:14
Candy!
:42:18
Banzai!
:42:20
Konobar!
Kupus za sve!

:42:23
Šteta što nema nikoga.
:42:47
Ma èudesno!
:42:49
Kako to izvodi?
:42:51
Ništa se ne vidi.
:42:52
Namjesti poludrocu
momku u Beèu...

:42:55
Poludrocu?
- A što ja znam.

:42:58
Dakle našao sam labos.
Prije je korišten

:43:02
za proizvodnju heroina.
No sada želi na nabavim

:43:06
kaveze za primjerke
s provjetravanjem.

:43:10
Odakle mi, jebiga?
- Misliš da æeš uspjeti?

:43:13
Da, hoæu. Dolaze mi
generatori, rashlaðivaèi.

:43:16
Evo Hamida.
No ionako su svi Hamidi...

:43:21
Trebali smo se naæi
pred 20 minuta. - Bio sam.

:43:24
Kako si bio?
Tražio sam te!

:43:27
Rekli smo pred 20 minuta.
:43:31
UVALILA SE - HIROŠI
NAPUŠTA ŽENU - NIJE LOŠE

:43:35
Ubuduæe nemoj da èekam.
:43:57
Može biti složeno
i jednostavno.


prev.
next.