New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:04:39
Briga me za tvoju guzicu.
:04:41
Sredi taj aluminijum za
liftove u 20 minuta,

:04:45
inaèe ti šaljemo ruske
bolnièarke u pomoæ!

:05:05
Onda, šta je novo?
:05:08
Ovo æe te razveseliti...
:05:10
Dr. Hiroši Jamori za dve
nedelje prisustvovaæe

:05:14
konferenciji u Beèu.
- Bilo je vreme...

:05:18
Nisam to znao.
Dobra devojka...

:05:24
U laboratoriju je utukao
500 miliona dolara.

:05:28
Treba tu nešto više
od novca, to znamo.

:05:31
Neki "cookie", "bug".
Nešto posebno.

:05:34
Ništa nisi nauèio
slomivši kièmu?

:05:39
Ne.
:05:42
Ovaj put æe te ubiti.
- Ne šiti negativne talase.

:05:46
Sve æe biti bog-bogova.
:05:50
E, moj Foks... dosta.

prev.
next.