New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:05:05
Onda, šta je novo?
:05:08
Ovo æe te razveseliti...
:05:10
Dr. Hiroši Jamori za dve
nedelje prisustvovaæe

:05:14
konferenciji u Beèu.
- Bilo je vreme...

:05:18
Nisam to znao.
Dobra devojka...

:05:24
U laboratoriju je utukao
500 miliona dolara.

:05:28
Treba tu nešto više
od novca, to znamo.

:05:31
Neki "cookie", "bug".
Nešto posebno.

:05:34
Ništa nisi nauèio
slomivši kièmu?

:05:39
Ne.
:05:42
Ovaj put æe te ubiti.
- Ne šiti negativne talase.

:05:46
Sve æe biti bog-bogova.
:05:50
E, moj Foks... dosta.
:06:00
Šta to tražiš, Foks?
- Savršeno pušenje.

:06:05
Nešto savršeno.
:06:09
Seæam se dok si još
tražio vrline.

:06:12
To si mi rekao jednom tokom
svojih celonoænih rasprava.

:06:16
Bila su to sjajna vremena.
:06:19
Ali, o èemu sam prièao?
Znanje je vrlina

:06:23
ili znanje je vrlina?
Nikad to nisam shvatio.

:06:27
Da sad kažem da ne vredi
živeti neistraženi život,

:06:31
ne bi mi verovala.
:06:35
U šta ti veruješ?
:06:37
Da je sutra novi dan,
:06:40
da na svaku kap kiše koja
padne poraste novi cvet...

:06:45
I verujem da si ti
veèeras prelepa.

:06:51
Vidiš onu brinetu?
:06:53
Možda ne puši savršeno,
ali æe se truditi.

:06:57
Znaèi uvek je
fenomenalna.


prev.
next.