New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:06:00
Šta to tražiš, Foks?
- Savršeno pušenje.

:06:05
Nešto savršeno.
:06:09
Seæam se dok si još
tražio vrline.

:06:12
To si mi rekao jednom tokom
svojih celonoænih rasprava.

:06:16
Bila su to sjajna vremena.
:06:19
Ali, o èemu sam prièao?
Znanje je vrlina

:06:23
ili znanje je vrlina?
Nikad to nisam shvatio.

:06:27
Da sad kažem da ne vredi
živeti neistraženi život,

:06:31
ne bi mi verovala.
:06:35
U šta ti veruješ?
:06:37
Da je sutra novi dan,
:06:40
da na svaku kap kiše koja
padne poraste novi cvet...

:06:45
I verujem da si ti
veèeras prelepa.

:06:51
Vidiš onu brinetu?
:06:53
Možda ne puši savršeno,
ali æe se truditi.

:06:57
Znaèi uvek je
fenomenalna.

:07:01
Genije nije.
:07:03
Poslaæu ti je kasnije.
:07:06
Reci joj da je to najam,
a ne kupovina.

:07:08
Neæu da je obuzmu
romantiène slutnje.

:07:59
Upravo saznajem da
Hiroši kuje planove


prev.
next.