New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:07:01
Genije nije.
:07:03
Poslaæu ti je kasnije.
:07:06
Reci joj da je to najam,
a ne kupovina.

:07:08
Neæu da je obuzmu
romantiène slutnje.

:07:59
Upravo saznajem da
Hiroši kuje planove

:08:02
za konferenciju u Beèu.
Odseda u ženinom

:08:06
omiljenom hotelu. Samo,
gle, ona ne dolazi,

:08:09
ide u banju. Napokon æemo
ga imati kao na tacni.

:08:15
Kako to misliš da izvedeš?
:08:17
Treba nam trešnjica u torti,
jedan posebni dodatak.


prev.
next.