New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:22:25
Momak ne može da ševi
dok ne napusti kuæu.

:22:29
Odakle ti taj snimak?
- Madam Rosa.

:22:31
Postoji neko bratstvo.
:22:34
Ova epizoda snimljena je
u kupleraju u Hamburgu,

:22:38
koji je, zamisli,
u vlasništvu Maasa

:22:41
i služi samo za zabavu
Hirošija i nekolicine sretnika.

:22:46
Izgradili su to za njega?
- Taèno.

:22:50
Pogledaj...
:23:01
Ima sve,
ali nema strast.

:23:06
Sve govori
izraz njegovog lica.

:23:11
Šta sam obeæao?
Tehnikolor,

:23:14
Cinerama oko sveta.
:23:21
Momak je lud...
:23:26
Pogledaj ti to...
:23:28
A pogledaj ono...
:23:30
Naš prijatelj se pali
na tamnokose lepotice.

:23:35
Taèno?
:23:37
Znam ja šta momak voli.
- Imaš pravo.

:23:42
Uzeo si mi reè iz usta.
:23:44
Madam Rosa smatra
:23:48
da si se previše upetljao
da bi ovo mogao da izvedeš.

:23:55
To misli "dobra Madam"
ili ti?

:23:58
Rekoh joj da moj èovek zna
šta je na kocki i da to


prev.
next.