New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:23:01
Ima sve,
ali nema strast.

:23:06
Sve govori
izraz njegovog lica.

:23:11
Šta sam obeæao?
Tehnikolor,

:23:14
Cinerama oko sveta.
:23:21
Momak je lud...
:23:26
Pogledaj ti to...
:23:28
A pogledaj ono...
:23:30
Naš prijatelj se pali
na tamnokose lepotice.

:23:35
Taèno?
:23:37
Znam ja šta momak voli.
- Imaš pravo.

:23:42
Uzeo si mi reè iz usta.
:23:44
Madam Rosa smatra
:23:48
da si se previše upetljao
da bi ovo mogao da izvedeš.

:23:55
To misli "dobra Madam"
ili ti?

:23:58
Rekoh joj da moj èovek zna
šta je na kocki i da to

:24:01
nikad ne bi ugrozio zbog
nekakve ribice. Shvatila je.

:24:05
Hvala.
:24:07
Ali, da li Madam Rosa
stvarno nešto njuši?

:24:10
Šta ti misliš?
:24:17
To te stvarno brine? - Ovo je
najbolji trenutak da to obavimo.

:24:20
Sandii nam je prilika.
Moraš da budeš bistre glave.

:24:23
Bistra mi je!
:24:24
Nauèi je da se zaljubi
a da se u ti ne nju zaljubiš.

:24:31
Ne brini ti za mene.
Samo me posmatraj.


prev.
next.