New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:36:01
Podseti da pizdama kažem
da uveæaju za troškove.

:36:05
Njihovom šefu...
:36:35
Hvala što nas primate.
:36:39
Kad smo zapoèeli
s pregovorima,

:36:42
pred neko vreme,
ugovorili smo rok.

:36:48
Buduæi da je rok
došao i prošao,

:36:51
smatramo da obnovu
pregovora

:36:54
s korporacijom Hosaka
treba zapoèeti ispoèetka.

:36:58
Spremni smo da isporuèimo
Hirošija Jamorija

:37:02
odredištu po vašem izboru
za 100 miliona dolara,

:37:06
a ne 50. Za 50 ako
razgovaramo o Sontagu.

:37:20
Dakle...
:37:23
Jeste li u vezi
sa... subjektom?

:37:29
Svaki dan.
Nedeljom dvaput.

:37:40
U Marakešu postoji mnoštvo
laboratorija koji ne rade,

:37:45
namenjenih drukèijim
istraživanjima.

:37:50
Naðite neku prikladnu
i kupite je.

:37:53
Opremite je prema
zahtevima subjekta.

:37:57
Za sve æemo se pobrinuti,
ne brinite.


prev.
next.