New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:37:02
odredištu po vašem izboru
za 100 miliona dolara,

:37:06
a ne 50. Za 50 ako
razgovaramo o Sontagu.

:37:20
Dakle...
:37:23
Jeste li u vezi
sa... subjektom?

:37:29
Svaki dan.
Nedeljom dvaput.

:37:40
U Marakešu postoji mnoštvo
laboratorija koji ne rade,

:37:45
namenjenih drukèijim
istraživanjima.

:37:50
Naðite neku prikladnu
i kupite je.

:37:53
Opremite je prema
zahtevima subjekta.

:37:57
Za sve æemo se pobrinuti,
ne brinite.

:38:14
Zahvaljujem.
:38:18
Pogodak!
:38:28
Moja leða...
:38:29
Jesi li im video lica?
Prekršio sam njihov protokol.

:38:32
Izgovorio sam ime
konkurencije.

:38:34
Nisu znali da li bi
prosrali ili oslepili.

:38:37
Kako su nas gledali
puni poštovanja...

:38:40
Pomislio sam da æeš im
predavati o petlji.

:38:43
Delovali su kao harakiri,
nepotrebni...

:38:47
Imali smo dobar dan.
- Vrlo.

:38:51
Napisao sam haiku
u èast prilici.

:38:55
Pas
:38:58
uðe u bar.

prev.
next.