New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:45:01
Stvarno?
:45:04
Jesi.
:45:16
Èujem da si
imala puno posla.

:45:20
Šta si èuo?
- Puno si "radila".

:45:26
Ko ti je rekao?
:45:30
Rezervisao sam ti let
:45:33
za Maroko, za sutra ujutro.
:45:38
Biæeš slobodna
kad isporuèimo Hirošija.

:45:51
Dakle...
:45:53
Dakle...
- Kako je bilo?

:45:56
Šta to?
:46:01
Pušiti mu kurac.
:46:07
Èiji to? Hirošijev?
:46:15
Pa, znaš, bilo je dobro.
:46:19
Ima taj kurac...
:46:21
Lep i japanski.
:46:30
Ti si me naterao
da mu ga pušim. - Ja?

:46:35
Ti si me unajmio!
:46:37
Ja sam mu na njega
nataknuo tvoju glavu?

:46:41
Ma daj...
:46:43
Unajmio si me da mu
pušim kurac!

:46:46
Ne ja, nego Foks.
:46:48
Nisi rekao NE!
- I nisi morala.

:46:53
Slušaj... - Mislila sam
da smo u tome zajedno.

:46:57
Misliš da mi je lepo
da mu pušim jebeni kurac?!


prev.
next.