New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:44:00
Jednostavno znaèi krv,
složeno traži novac.

:44:04
Preporuèamo složeno.
:44:06
Pokretni delovi,
nešto kao èarolija,

:44:09
taèka s nestajanjem.
Rezultat: Doktor išèezava.

:44:13
Mas ostaje da stoju
s praznom kesom.

:44:16
Onda? Dva?
:44:19
Vaša preporuka?
- Tri.

:44:22
Ako je tako, neka bude.
:44:27
Dogovoreno.
- Još nešto...

:44:30
Sredite da devojka
stane u Berlinu

:44:34
na putu u Marakeš.
- Može.

:44:39
Momci, odjebimo odavde.
:44:51
Toliko si mi nedostajao.
:45:01
Stvarno?
:45:04
Jesi.
:45:16
Èujem da si
imala puno posla.

:45:20
Šta si èuo?
- Puno si "radila".

:45:26
Ko ti je rekao?
:45:30
Rezervisao sam ti let
:45:33
za Maroko, za sutra ujutro.
:45:38
Biæeš slobodna
kad isporuèimo Hirošija.

:45:51
Dakle...
:45:53
Dakle...
- Kako je bilo?

:45:56
Šta to?

prev.
next.