New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:43:02
za proizvodnju heroina.
Ali, sada želi da nabavim

:43:06
kaveze za primerke
s proveravanjem.

:43:10
Odakle mi, jebiga?
- Misliš da æeš uspeti?

:43:13
Da, hoæu. Dolaze mi
generatori, rashlaðivaèi.

:43:16
Evo Hamida.
Ali, ionako su svi Hamidi...

:43:21
Trebali smo da se naðemo
pre 20 minuta. - Bio sam.

:43:24
Kako si bio?
Tražio sam te.

:43:27
Rekli smo pred 20 minuta.
:43:31
UVALILA SE - HIROŠI
NAPUŠTA ŽENU - NIJE LOŠE

:43:35
Ubuduæe nemoj da èekam.
:43:57
Može da bude složeno
i jednostavno.

:44:00
Jednostavno znaèi krv,
složeno traži novac.

:44:04
Preporuèamo složeno.
:44:06
Pokretni delovi,
nešto kao èarolija,

:44:09
taèka s nestajanjem.
Rezultat: Doktor išèezava.

:44:13
Mas ostaje da stoju
s praznom kesom.

:44:16
Onda? Dva?
:44:19
Vaša preporuka?
- Tri.

:44:22
Ako je tako, neka bude.
:44:27
Dogovoreno.
- Još nešto...

:44:30
Sredite da devojka
stane u Berlinu

:44:34
na putu u Marakeš.
- Može.

:44:39
Momci, odjebimo odavde.
:44:51
Toliko si mi nedostajao.

prev.
next.