New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:42:03
Oèajno ime.
:42:05
Je li ona
iz Stejtn Islanda?

:42:08
Otac joj je graðevinac?
:42:11
Lma dve sestre,
Teri i Tinu?

:42:14
Kendi!
:42:18
Banzai!
:42:20
Konobar!
Kupus za sve!

:42:23
Šteta što nema nikoga.
:42:47
Ma èudesno!
:42:49
Kako to izvodi?
:42:51
Ništa se ne vidi.
:42:52
Namesti poludrocu
momku u Beèu...

:42:55
Poludrocu?
- A šta ja znam.

:42:58
Dakle, našao sam laboratoriju.
Pre je korišæena

:43:02
za proizvodnju heroina.
Ali, sada želi da nabavim

:43:06
kaveze za primerke
s proveravanjem.

:43:10
Odakle mi, jebiga?
- Misliš da æeš uspeti?

:43:13
Da, hoæu. Dolaze mi
generatori, rashlaðivaèi.

:43:16
Evo Hamida.
Ali, ionako su svi Hamidi...

:43:21
Trebali smo da se naðemo
pre 20 minuta. - Bio sam.

:43:24
Kako si bio?
Tražio sam te.

:43:27
Rekli smo pred 20 minuta.
:43:31
UVALILA SE - HIROŠI
NAPUŠTA ŽENU - NIJE LOŠE

:43:35
Ubuduæe nemoj da èekam.
:43:57
Može da bude složeno
i jednostavno.


prev.
next.