New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:41:01
Tako na tebe deluje moguænost
zarade od 100 miliona?

:41:04
Hvala Bogu da nisam
tražio 200! Psiha?!

:41:09
To su stvari za sanjare
i dokolièare.

:41:12
Introspekcija?
Odakle ti to?

:41:14
U sliku "gospodina" ona
se uopæe ne uklapa.

:41:20
Slažem se.
- Dobro.

:41:22
Pošto smo obavili
srdaèni razgovor,

:41:27
možemo li o novcu?
Odleti u Marakeš.

:41:30
Želim da naš momak sazna da
postoji sjajna laboratorija.

:41:37
Srediæu do.
:41:38
Daj mu što želi.
Usreæi ga.

:41:42
Ima devojku,
oslobodio se laktanja...

:41:48
Ti mu zavidiš, zar ne?
- Da!

:41:51
Drag ti je. - Rado bih
bio takav, slobodan, bogat,

:41:55
èuven... momak ima sve.
Šta uopæe možeš dati momku

:41:59
koji ima sve?
Sandii!

:42:03
Oèajno ime.
:42:05
Je li ona
iz Stejtn Islanda?

:42:08
Otac joj je graðevinac?
:42:11
Lma dve sestre,
Teri i Tinu?

:42:14
Kendi!
:42:18
Banzai!
:42:20
Konobar!
Kupus za sve!

:42:23
Šteta što nema nikoga.
:42:47
Ma èudesno!
:42:49
Kako to izvodi?
:42:51
Ništa se ne vidi.
:42:52
Namesti poludrocu
momku u Beèu...

:42:55
Poludrocu?
- A šta ja znam.

:42:58
Dakle, našao sam laboratoriju.
Pre je korišæena


prev.
next.