New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:40:07
To je ono što volim.
Mediokriteti mi se gade.

:40:14
Znaš da æe se
obrušiti na nas.

:40:17
Ceo 'ivot me jure.
To je jedino što znam.

:40:21
Otpoèetka ja protiv njih.
Baš me briga.

:40:25
Slomili su mi kièmu,
ja æu njima, i ja sam lovac.

:40:29
Tako mora da se oseæa
svako ko ima petlju.

:40:33
Tako se oseæa i Hiroši.
:40:37
Samo drukèije izgleda,
ali je poput nas.

:40:42
Dakle...
:40:44
Ako se ovo obistini,
:40:48
hoæe li ti tada biti dosta?
:40:50
Hoæeš li da naðeš
iskupljenje

:40:53
Hoæeš li naæi tu "petlju"
ili kako veæ zoveš taj kliker

:40:58
koji ti nedostaje.
:41:01
Tako na tebe deluje moguænost
zarade od 100 miliona?

:41:04
Hvala Bogu da nisam
tražio 200! Psiha?!

:41:09
To su stvari za sanjare
i dokolièare.

:41:12
Introspekcija?
Odakle ti to?

:41:14
U sliku "gospodina" ona
se uopæe ne uklapa.

:41:20
Slažem se.
- Dobro.

:41:22
Pošto smo obavili
srdaèni razgovor,

:41:27
možemo li o novcu?
Odleti u Marakeš.

:41:30
Želim da naš momak sazna da
postoji sjajna laboratorija.

:41:37
Srediæu do.
:41:38
Daj mu što želi.
Usreæi ga.

:41:42
Ima devojku,
oslobodio se laktanja...

:41:48
Ti mu zavidiš, zar ne?
- Da!

:41:51
Drag ti je. - Rado bih
bio takav, slobodan, bogat,

:41:55
èuven... momak ima sve.
Šta uopæe možeš dati momku

:41:59
koji ima sve?
Sandii!


prev.
next.