New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:47:01
Oèito si bila vrlo uspešna,
buduæi da napušta porodicu

:47:05
i karijeru da bi živeo
na jebenom pustom ostrvu.

:47:10
U celoj zemlji
nigde nema sušija!

:47:13
Nisi loša.
- Upravo tako!

:47:23
Slušaj...
:47:29
Nisi sreæan?
- Sreæan?

:47:32
Ne ponosiš se mnom?
Radila sam šta si mi rekao!

:47:36
Ali ne oèekuj
da budem sreæan.

:47:39
Naterao si me!
Misliš da sam uživala?

:47:46
Ne znam.
- Da, ne znaš...

:47:49
Rizikovala sam život!
:47:55
Kakva je ovo zajebancija?
:48:09
Zašto besniš na mene?
:48:11
Ne besnim, samo sam...
:48:13
...zbunjen.
:48:21
Želim da se udam za tebe.
:48:33
Udaš?
:48:36
Želim da se udam za tebe.
Zašto da ne?

:48:41
Možemo li da se venèamo?
:48:45
Kao i svi ostali?
:48:48
Kao moja baka i moj deda?
:48:54
Naðemo kuæu,
imamo decu.

:48:59
I neki auto.

prev.
next.