New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:48:09
Zašto besniš na mene?
:48:11
Ne besnim, samo sam...
:48:13
...zbunjen.
:48:21
Želim da se udam za tebe.
:48:33
Udaš?
:48:36
Želim da se udam za tebe.
Zašto da ne?

:48:41
Možemo li da se venèamo?
:48:45
Kao i svi ostali?
:48:48
Kao moja baka i moj deda?
:48:54
Naðemo kuæu,
imamo decu.

:48:59
I neki auto.
:49:04
Možemo li to da imamo?
:49:10
Želiš da završiš
ubijen na ulici?

:49:14
Da ti niko ne zna ime
:49:17
i da niko za tobom
ne zaplaèe?

:49:19
Tako želiš da umreš?
:49:23
Ovo smo zapoèeli
i moramo da završimo.

:49:26
Ne možemo Foksu
da okrenemo leða.

:49:30
Ne mogu da ga izneverim.
:49:33
Ne, ja sam mislila sada.
:49:36
Ti i ja, sutra ujutro
ga napuštamo.

:49:44
Gde je Foks. - Prièaæemo
kad se vratiš.

:49:47
Iz Marakeša.
- Gde je Foks?

:49:49
U Marakešu.
:49:51
Želi da bude tamo
kad Hiroši stigne.

:49:57
Da se vlastitim oèima
uveriti kako...


prev.
next.