New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:49:04
Možemo li to da imamo?
:49:10
Želiš da završiš
ubijen na ulici?

:49:14
Da ti niko ne zna ime
:49:17
i da niko za tobom
ne zaplaèe?

:49:19
Tako želiš da umreš?
:49:23
Ovo smo zapoèeli
i moramo da završimo.

:49:26
Ne možemo Foksu
da okrenemo leða.

:49:30
Ne mogu da ga izneverim.
:49:33
Ne, ja sam mislila sada.
:49:36
Ti i ja, sutra ujutro
ga napuštamo.

:49:44
Gde je Foks. - Prièaæemo
kad se vratiš.

:49:47
Iz Marakeša.
- Gde je Foks?

:49:49
U Marakešu.
:49:51
Želi da bude tamo
kad Hiroši stigne.

:49:57
Da se vlastitim oèima
uveriti kako...

:50:01
Koliko on za ovo dobija?
:50:03
Ja, znaš... ovaj...
:50:09
Nije stvar u novcu.
:50:11
A zna li da ovu noæ
provodimo zajedno?

:50:20
Oprosti mi za ono što sam
rekao, bilo je glupo.

:50:25
Sramota me je.

prev.
next.