New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:53:41
TRENUTNO STANJE
100.000.000 DOLARA

:53:56
Sve je u redu.
Stvarno je voli.

:54:00
Sreæan je poput školjke
u sosu s linguinima.

:54:04
Kako si leteo?
Leða su ti dobro?

:54:09
Deluješ umoran.
Kad si zadnji put spavao?

:54:12
Odmaraæu se na groblju.
Moj život nije u spavanju

:54:15
nego u pronalaženju raèuna
na koji æu položiti

:54:19
100 miliona dolara.
- Šta ako nas zajebu?

:54:25
To bi rado hteli,
ali... znaju oni.

:54:29
Što Foks dade,
Foks može i da uzme.

:54:32
Sa Sandii na mestu,
ja sam gazda.

:54:36
Želiš èaj?
- Može.

:54:45
Nisam ti rekao?
:54:47
Sandii me za mesec dana
èeka u Shinjuku?

:54:55
Hvala.
:54:58
Misliš...

prev.
next.