New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:54:00
Sreæan je poput školjke
u sosu s linguinima.

:54:04
Kako si leteo?
Leða su ti dobro?

:54:09
Deluješ umoran.
Kad si zadnji put spavao?

:54:12
Odmaraæu se na groblju.
Moj život nije u spavanju

:54:15
nego u pronalaženju raèuna
na koji æu položiti

:54:19
100 miliona dolara.
- Šta ako nas zajebu?

:54:25
To bi rado hteli,
ali... znaju oni.

:54:29
Što Foks dade,
Foks može i da uzme.

:54:32
Sa Sandii na mestu,
ja sam gazda.

:54:36
Želiš èaj?
- Može.

:54:45
Nisam ti rekao?
:54:47
Sandii me za mesec dana
èeka u Shinjuku?

:54:55
Hvala.
:54:58
Misliš...
:55:01
Njih dvoje neæe zauvek
sreæno živeti? - Izgleda.

:55:06
Živeæe sa mnom.
- Gde?

:55:10
Pa znaš... ne znam.
Negde.

:55:13
Bilo gde.
:55:20
Ovo je iznenaðenje.
:55:23
Mislio sam da smo partneri.
Šta se dogaða?

:55:26
Ovo mi doðe kao
prevara.

:55:32
Ja doðem s dobrim vestima,
a ti meni tako?

:55:37
Èija je to ideja?
:55:41
Uèini nam obojici uslugu
i zaboravi romantiku.

:55:43
Ona je jebodrom.
:55:46
Da je uopšte htela da se vrati
bi li uopšte otišla?

:55:58
Pa sreæno oboma.

prev.
next.