New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

1:01:02
Pogledajte ovo...
1:01:08
Hosaka dovodi glavne face
iz bio-odseka. Zašto?

1:01:12
Tolike njuške
na jednom mestu?

1:01:16
Jedna bomba i... au!
1:01:17
Na pravom mestu
u pravo doba i bum!

1:01:20
Zbogom genijalci!
Znam ja šta je ovo.

1:01:25
Veæ sam to viðao...
- Svršeno je.

1:01:28
Prodao si im Hirošija,
sad ga zaboravi.

1:01:30
Opsednut si njim.
Moraš da se ohladiš.

1:01:33
Rizikuju. Zašto?
1:01:39
Rekli su nam da žele
da izoluju Hirošija.

1:01:43
Da ga sklone
iz centra zbivanja!

1:01:48
Ne bih rekao!
Meni se èini

1:01:51
da se u Hosaki odvija
borba za vlašæu.

1:01:56
Neki glavešina dovodi
sve najveæe face Hirošiju.

1:02:03
Njušim novac.
1:02:05
Puno veæi novac od...
- Ja sam gotov.

1:02:09
Šta?
- Meni je dosta.

1:02:11
Šta?
1:02:13
Posao obavljen,
poglavlje završeno.

1:02:16
Drugi sluèaj.
- Ovo je nešto drugo!

1:02:22
Nema više šta da se radi.
1:02:26
Nema. Gotovo je.
1:02:28
Daj èekaj. Ujutro
æe ti biti bolje.

1:02:35
Nosi se odavde.
1:02:46
Da... naspavaj se.

prev.
next.