New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

1:02:03
Njušim novac.
1:02:05
Puno veæi novac od...
- Ja sam gotov.

1:02:09
Šta?
- Meni je dosta.

1:02:11
Šta?
1:02:13
Posao obavljen,
poglavlje završeno.

1:02:16
Drugi sluèaj.
- Ovo je nešto drugo!

1:02:22
Nema više šta da se radi.
1:02:26
Nema. Gotovo je.
1:02:28
Daj èekaj. Ujutro
æe ti biti bolje.

1:02:35
Nosi se odavde.
1:02:46
Da... naspavaj se.
1:03:46
G. Mastapul.
1:03:48
Kuga... pošast!
1:03:51
Svuda groznica i smrt.
1:03:53
Svi umiru od iste stvari.
1:03:56
Definitivno nekakav virus.

prev.
next.