New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

1:04:01
Neko je reprogramirao
DNA sintetizator.

1:04:05
Šta se dogaða?
- Hiroši je mrtav.

1:04:07
Šta je s devojkom?
- Devojkom?

1:04:11
Nestala je!
1:04:22
Foks?
1:04:37
Poskidali su sve
u laboratoriji.

1:04:45
Isuse... ko bi pomislio.
Idemo!

1:04:50
Sandii... - Zaboravi je.
Proveri nam saldo.

1:05:10
RAÈUN NEPO ZNAT
1:05:18
Šta je?
- Novac je nestao.

1:05:21
Porièu da imamo raèun.
1:05:26
Napašæe nas. Idemo.
1:05:36
Tvoja prijateljica nas je
prodala Maasu.

1:05:39
Briga njih za Hirošija.
Zamenili su ih

1:05:43
za priliku da poskidaju
Hosakinu ekipu.

1:05:46
Sandii...
- Vraæamo se u Beè.

1:05:50
Trebao sam to da predvidim.
1:05:54
Razdvojiæemo se,
kupiæemo što treba.

1:05:58
Nabavi stvari da ostaviš
utisak turista.


prev.
next.