New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

1:05:10
RAÈUN NEPO ZNAT
1:05:18
Šta je?
- Novac je nestao.

1:05:21
Porièu da imamo raèun.
1:05:26
Napašæe nas. Idemo.
1:05:36
Tvoja prijateljica nas je
prodala Maasu.

1:05:39
Briga njih za Hirošija.
Zamenili su ih

1:05:43
za priliku da poskidaju
Hosakinu ekipu.

1:05:46
Sandii...
- Vraæamo se u Beè.

1:05:50
Trebao sam to da predvidim.
1:05:54
Razdvojiæemo se,
kupiæemo što treba.

1:05:58
Nabavi stvari da ostaviš
utisak turista.

1:06:01
Ranac, sunèane naoèare,
kapu...

1:06:03
Odlazimo odavde.
Peške.

1:06:41
Hajde...
1:06:45
Idemo!

prev.
next.