New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

1:09:01
Ti si savršeni vuk.
1:09:04
Sjajne oèi,
iskeženi zubi.

1:09:09
A ti?
1:09:10
Šta si ti?
1:09:13
Treba nam trešnja na torti.
1:09:18
Kako glasi njena prièa?
1:09:22
Ima stalno kurac u ustima?
1:09:24
Pažnja prema detaljima
èini nas posebnima.

1:09:27
Zato smo vrhunski
plaæeni.

1:09:30
Šta ti misliš
o velikom novcu?

1:09:32
Velikom novcu?
Kako to misliš?

1:09:35
Da li bi volela
da zaradiš milion?

1:09:39
Elegantno
u svojoj jednostavnosti.

1:09:42
Toliko otrcano
da ne može da podbaci.

1:09:45
Prelepa zavodnica Sandii
zavede nauènika teoretièara,

1:09:49
koji napušta dosadni život
da bi uživao u dve stvari

1:09:54
koje najviše voli:
Žestoka istraživanja

1:09:58
i žestoki seks.
1:10:02
Èekaj malo. Kažeš da æu
dobiti milion dolara

1:10:05
ako zavedem èoveka
koji napušta posao?

1:10:09
Porodicu.
- Kako znate da æu pristati?

1:10:33
Šta je bilo s devojkom?
1:10:35
Šta je bilo s devojkom?
- Devojkom?

1:10:38
Nestala je.
1:10:41
Nestala...

prev.
next.